Yiryayoga

Ordet Virya är sanskrit och betyder entusiasm, energi eller kraft. Detta förmedlar just Viryayoga genom systematiska yogaserier som stärker kroppen inifrån och ut! Förvänta dig utmanande och rolig träning!

Viryayoga är en dynamisk yogaform och varje klass är uppbyggd av tio moduler för att du ska få en allsidig yogapraktik där du går igenom hela kroppen. Viryayoga utmanar dig utifrån den tillgång du har i kroppen just för stunden med hänsyn till de förutsättningar du kommer med till klassen. Varje klass innehåller dessutom biomekanik, dvs. rörelselära, samt ett filosofiskt tema. Man kan säga att yogapositionerna är gymnastik för kroppen och att det filosofiska temat är gymnastik för själen.

Under en klass får du även med dig meditation- och mindfulnessövningar samt pröva på andningstekniker.

Förhoppningen är att du genom Viryayogan ska få en ökad medvetenhet och kunskap om din egen kropp, bli rörligare och starkare, uppleva energi och glädje samt att du får med dig en repertoar av yogapositioner, meditations- och mindfulnessövningar samt andningstekniker som du kan ta med dig in i din vardag.

Introduktion i Viryayoga – 3 tillfällen
Under introduktionskursen arbetar vi med fokus på andning och närvaro samt grundning.

Våga yoga! Viryayoga är en dynamisk yogaform som bjuder in till utforskande, entusiasm, rörelselära, filosofiska tankekorn och allt detta utgår ifrån de förutsättningar just din kropp har för dagen.
Investering: 500 kr

Fortsättningskurs i Viryayoga – 8 tillfällen
För dig som tidigare gått nybörjarkurs eller introduktion i Viryayoga.

Under fortsättningskursen arbetar vi vidare med medvetenhet och närvaro samt ökad kroppskännedom om din egen kropp inifrån och ut.

Flödet från föregående kurs byggs ut med nya yogapositioner och du kommer att få utforska begreppen grundning, stabilisering och expansion.

Investering: 1200 kr

start den 22/1

kl.19-20.15

Lärare: Emma

Pris: 1200kr

Båda kurserna: 1500 kr

Anmälan: helen@yogalivlulea.se

Varmt och innerligt Välkommen!💚